آگهی مزایده بوفه بیمارستان

 

موسسه خدمات درمانی میلاد سلامت خوی (بیمارستان امیر المومنین (ع) )در نظر دارد فروشگاه(بوفه) مرکزخدمات درمانی خود را از طریق مزا یده عمومی  به اشخاص حقوقي و حقیقی  واجد شرايط  واگذار نماید . جهت دانلود فرم مناقصه اینجا را کلیک کنید.