اهداف بیمارستان

اهداف کلی:

 • ارتقا مستمر کیفیت خدمات
 • آموزش و توانمند سازی کارکنان برای پاسخ به نیاز های نظام سلامت
 • ارتقا رضایتمندی مراجعان
 • ارتقا و بهبود مستمر ایمنی بیمار

ماموریت:

ارائه خدمات درمانی تشخیصی و درمانی با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات و فناوری های پزشکی و نیروی انسانی مجرب و آموزش دیده به بیمه شدگان تامین اجتماعی و سایر مراجعین و توجه ویژه به ارتقاء مستمر کیفیت و حفظ کرامت انسانی

چشم انداز:

بیمارستان امیرالمومنین (ع) در نظر دارد در 5 سال آینده با استفاده از تجهیزات بروز و پیشرفته، نیروی انسانی مجرب ، با استفاده از استاندارد های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان انتخاب اول و برتر از نظر شهروندان باشد.

ارزش های سازمانی:

 • احترام به حقوق گیرندگان خدمت و مراجعین
 • رعایت ارزش های اخلاقی و توجه به کرامت انسانی
 • توانمند سازی نیروی انسانی به عنوان ارزشمند ترین سرمایه سازمان
 • پاسخگویی صادقانه در راستای بهبود مستمر کیفیت خدمات و ارتقا سطح ایمنی بیماران
 • ترویج مدیریت مشارکتی و فرهنگ کار تیمی در سطح بیمارستان

سیاست های اصلی:

 

 

 • همسویی با سیاست های اصلی هلدینگ درمان میلاد سلامت
 • ارائه خدمات درمانی، تشخیصی، مراقبتی، حمایتی ایمن و با کیفیت و یکپارچه با تکیه بر اصول و ارزش های انسانی
 • ارتقا کیفیت و ایمنی بیمار بدون تحمیل هزینه اضافی به بیمار
 • احترام و تکریم بیماران و همراهان و تاکید بر رعایت اخلاق حرفه ای و کرامت انسانی
 • ترویج تصمیم گیری و اقدام مبتنی بر خرد جمعی و شواهد معتبر علمی
 • افزایش بهره وری منابع مالی، انسانی و زیر ساخت های پشتیبانی و تجهیزات بیمارستان
 • افزایش رضایت و جلب مشارکت ذینفعان